1. نقش كليدي صنعت توليد پودر ماهي در توسعه و پيشرفت صنعت توليد غذاي دام با كيفيت مناسب و همچنين توليد فراورده هاي فعال زيستي در صنايع پايين دستي از روغن خام حاصله از اين كارخانجات بر كسي پوشيده نيست . شركت فن آوران دريا به صورت يك شركت سهامي خاص توليد كننده پودر و روغن ماهي در استان هرمزگان ، منطقه جاسك در زميني به مساحت 7200 متر مربع ، زير بنايي بالغ بر 1450 متر مربع و ظرفيت توليد اسمي سالانه 3100 تن پودر ماهي و استحصال روغن در پروسه توليد به ميزان 3 درصدبا داشتن 3 خط توليد مجزا از هم بنيان نهاده شده است . پودر ماهي اين شركت به صورت پيوسته كه شامل مراحل پخت ، فشردن ، جداسازي مايع حاصل از پرس ، تغليظ مايع چسبناك ، خشك كردن ، آسياب كردن و درنهايت بسته بندي و انبارداري ميباشد توليد ميگردد . روش خشك كردن پودر ماهي در اين شركت منجر به توليد پودر ماهي خاصي بنام LT ميگردد در اين روش درجه حرارت محصول در طول فرايند خشك كردن در حدود 70درجه سلسيوس كنترل ميشود كه با توجه به طولاني تر نمودن زمان خشك كردن كيفيت پروتئين كمتر تحت تاثير قرار گرفته ودر نتيجه پودر ماهي با كيفيت بالاي پروتئيني حاصل ميشود . اين شركت داراي مجوز از اداره دامپزشكي كشور و پروانه بهره برداري از اداره جهاد كشاورزي  استان هرمزگان را دارا بوده و به عنوان توليد كننده نمونه پودر ماهي استان هرمزگان در سالهاي اخير معرفي گرديده است نزديكي كارخانه به مراكز عمده صيد ساردين و فانوس ماهيان باعث توليد بهترين پودر ماهي به صورت كاملا خالص و مطابق با استانداردها در اين شركت شده است .
  2. مديريت شركت فن آوران دريا بر اساس نگرش مشتري مداري ، توسعه پايدار و مشاركت پرسنل بر اين باور است كه تكيه بر سيستمهاي مديريتي نوين تنها راه جهت تضمين بقاي شركت در بازار فردا است . لذا در اين راستا استقرار و بهره مندي از سيستمهاي مديريتي كيفيت بر مبناي الزامات استاندارد
  3. ISO 9001 : 2008 ، مديريت ايمني و بهداشت مواد غذايي بر مبناي الزامات استاندارد
  4. ISO 22000 :2005 و استاندارد سلامت غذا بر مبناي استاندارد HACCP را در دستور كار خود قرار داد ، با تلاش شبانه روزي كليه پر سنل در تمام سطوح شركت اكنون اين شركت موفق شده است با اخذ گواهينامه هاي معتبر جهاني از شركت QEC انطباق خود را به الزامات 3 استاندارد فوق الذكر به اثبات رساند . مديرت معتقد است كه اخذ اين گواينامه ها نه به مفهوم رسيدن به مقصد بلكه وارد شدن در مسير بهبود مستمر به منظور هر چه بيشتر شكوفا كردن اثر بخشي آنها در شركت است .